Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller beställs per telefon 073 - 405 37 57 under februari vardagar kl 19 – 20

 

Ny ansökningsomgång sker i februari 2019 till:

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Eva Högmo
Box 22253, 104 22 Stockholm

 

 

Roland Ekroths Stipendiefond kan även nås via e-post